Молодший бакалавр Бакалавр (ПЗСО) Бакалавр (на базі МС) Магістр
Денна форма Заочна форма

Стан подання заяв
на ОС "Бакалавр"
станом на 12:28 02.09.2020

ОС "бакалавр" Денна форма
Ліц. обсяг Макс. держ. зам. Подано заяв Квота
Гірничо-екологічний факультет
101 Екологія 40 16 82 7 1
13
4
103 Науки про Землю (Управління земельними і водними ресурсами) 30 5 43 5 1
18
3
183 Технології захисту навколишнього середовища 20 14 27 7 1
1
2
184 Гірництво 80 69 93 46 6
2
13
0
Всього по факультету 170 104 301 65 9
Факультет бізнесу та сфери обслуговування
051 Економіка 1 0
051 Економіка (Цифрова економіка) 37 12 117 21 1
25 3
12 2
1
071 Облік і оподаткування 85 20 93 19 2
14 2
11 2
0
41 4
072 Фінанси, банківська справа та страхування 45 20 155 27 2
16 3
19 2
38 8
073 Менеджмент 48 5 169 20 1
130 21
30 5
27 6
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 40 5 87 3 1
57
12
14
241 Готельно-ресторанна справа 52 5 82 2 1
26
123 1
21
242 Туризм 30 9 77 1 1
10
16
78
292 Міжнародні економічні відносини 30 5 82 1 1
47
1
28
Всього по факультету 368 81 1659 153 10
Факультет комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки
131 Прикладна механіка (Високотехнологічний комп'ютерний інжиніринг) 40 30 59 16 3
5
133 Галузеве машинобудування (Комп'ютерне конструювання мехатронних систем) 35 24 47 8 2
12 2
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології) 25 20 81 11 2
13 1
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Робототехніка та комп'ютеризовані системи управління) 30 20 68 6 2
9
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи) 27 22 70 23 2
7
274 Автомобільний транспорт 25 17 46 13 1
24 6
13 3
275 Транспортні технології (Транспортні технології (на автомобільному транспорті)) 15 8 26 3 1
14 2
10
Всього по факультету 197 141 504 94 13
Факультет публічного управління та права
035 Філологія (Філологія (прикладна лінгвістика)) 100 10 140 42 1
19 2
15 1
8 4
053 Психологія (Екстремальна психологія) 50 65 12
20 5
19 3
6
053 Психологія (Юридична психологія) 40 65 9
22 1
16 2
10 1
081 Право 100 6 233 44 1
118 28
36 4
232 Соціальне забезпечення 50 5 104 10 1
4
6 1
14 2
6 2
262 Правоохоронна діяльність 50 86 7
19 2
12 1
12
281 Публічне управління та адміністрування 30 5 82 6 1
86 3
10 2
19
Всього по факультету 420 26 1252 194 4
Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
121 Інженерія програмного забезпечення 165 54 339 98 5
46 11
122 Комп'ютерні науки (Комп'ютерна графіка та розробка ігор) 70 9 253 40 1
54 15
123 Комп’ютерна інженерія 30 25 169 27 2
22 2
125 Кібербезпека 50 23 206 32 2
40 3
126 Інформаційні системи та технології (Системи бізнес-аналітики) 50 5 110 7 1
33 5
163 Біомедична інженерія (Біомедичний комп'ютинг) 30 5 39 2 1
9 2
172 Телекомунікації та радіотехніка (Інформаційні відеосистеми та системи контролю доступу) 20 17 39 12 1
7 2
172 Телекомунікації та радіотехніка 20 7 25 4 1
5 1
Всього по факультету 435 145 1396 263 14
Всього по університету 1590 497 5112 769 50